جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ لحظه ای فولاد

نرخ لحظه ای پروفیل

ایران | نیکان | میلاد یزد | کیان پرشی | اپادانا

سرکار خانم محبوبه دهقانی
کارشناس فروش

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد کنید و منتظر تماس کارشناسان پدیده ساز نوین باشید.

ایران_پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

4

پروفیل ضخامت 4 ایران

پروفیل ساختمانی
44,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

3

پروفیل ضخامت 3 ایران

پروفیل ساختمانی
40,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

2.5

پروفیل ضخامت 2.5 ایران

پروفیل ساختمانی
40,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

2

پروفیل ضخامت 2 ایران

پروفیل ساختمانی
40,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

نیکان_پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

2.5

پروفیل ضخامت 2.5 نیکان

پروفیل ساختمانی
38,700  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

2

پروفیل ضخامت 2 نیکان

پروفیل ساختمانی
39,100  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

میلاد یزد_پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

2.5

پروفیل ضخامت 2.5 نورد میلاد یزد

پروفیل ساختمانی

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

2

پروفیل ضخامت2 نورد میلاد یزد

پروفیل ساختمانی

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

کیان پرشیا _ پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

2.5

پروفیل ضخامت 2.5 کیان پرشیا

پروفیل ساختمانی
39,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

2

پروفیل ضخامت 2 کیان پرشیا

پروفیل ساختمانی
40,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

اپادانا(خلیج فارس) - پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

4

پروفیل اپادانا -اهواز

پروفیل ساختمانی
39,000  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

3

پروفیل اپادانا -اهواز

پروفیل ساختمانی
38,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

2.5

پروفیل اپادانا -اهواز

پروفیل ساختمانی
38,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

2

پروفیل اپادانا-فولاد

پروفیل ساختمانی
39,000  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

2

پروفیل اپادانا -اهواز

پروفیل ساختمانی
38,700  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد

تیرآهن به پروفیلی گفته می‌شود که با سطح مقطع I و H و توسط فرایند نورد گرم تولید می‌گردد. این محصول در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به دلیل تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارد شده کاربرد زیادی دارد.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.

مشاهده بیشتر بستن

دریافت مشاوره

نام و نام خانوادگی