جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ لحظه ای فولاد

ناودانی

شکفته | ناب تبریز

سرکار خانم محبوبه دهقانی
کارشناس فروش

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد کنید و منتظر تماس کارشناسان پدیده ساز نوین باشید.

شکفته_ناودانی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

16

ناودانی شکفته

6 متری_85کیلویی
30,200  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

16

ناودانی شکفته

6 متری_170کیلویی
30,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

14

ناوادانی شکفته

6 متری-150کیلویی

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

14

ناودانی شکفته

6متری – 75کیلویی

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

12

ناودانی شکفته

6 متری-124کیلویی
30,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

12

ناودانی شکفته

6 متری-62کیلویی
30,200  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

10

ناودانی شکفته

6 متری-50کیلویی
29,600  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

10

ناودانی شکفته

6متری-100کیلویی
29,900  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

8

ناودانی شکفته

6 متری_40کیلویی

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

8

ناودانی شکفته

12 متری-80کیلویی

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

6

ناودانی شکفته

6 متری-30کیلویی
29,600  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

ناب تبریز_ناودانی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

14

ناودانی ناب تبریز

6 متری
29,400  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

12

ناودانی ناب تبریز

6 متری

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

10

ناودانی ناب تبریز

6 متری

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

8

ناودانی ناب تبریز

6 متری
29,400  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

تیرآهن به پروفیلی گفته می‌شود که با سطح مقطع I و H و توسط فرایند نورد گرم تولید می‌گردد. این محصول در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به دلیل تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارد شده کاربرد زیادی دارد.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.

شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد

مشاهده بیشتر بستن

دریافت مشاوره

نام و نام خانوادگی