جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ لحظه ای فولاد

ناودانی

شکفته | ناب تبریز

سرکار خانم محبوبه دهقانی
کارشناس فروش

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد کنید و منتظر تماس کارشناسان پدیده ساز نوین باشید.

ناب تبریز_ناودانی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

14

ناودانی ناب تبریز

6 متری
27,200  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

12

ناودانی ناب تبریز

6 متری
27,200  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

10

ناودانی ناب تبریز

6 متری
27,200  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

8

ناودانی ناب تبریز

6 متری
27,100  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

شکفته_ناودانی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

14

ناودانی شکفته

6 متری

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

12

ناودانی شکفته

6 متری

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

10

ناودانی شکفته

6 متری
26,900  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

8

ناودانی شکفته

6 متری
26,900  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

6

ناودانی شکفته

6 متری
27,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

تیرآهن به پروفیلی گفته می‌شود که با سطح مقطع I و H و توسط فرایند نورد گرم تولید می‌گردد. این محصول در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به دلیل تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارد شده کاربرد زیادی دارد.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.

شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد

مشاهده بیشتر بستن

دریافت مشاوره

نام و نام خانوادگی