جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ لحظه ای فولاد

نرخ لحظه ای پروفیل

ایران | نیکان | میلاد یزد | کیان پرشی | اپادانا

سرکار خانم محبوبه دهقانی
کارشناس فروش

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد کنید و منتظر تماس کارشناسان پدیده ساز نوین باشید.

ایران_پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

4

پروفیل ضخامت 4 ایران

پروفیل ساختمانی -53 کیلوگرم
44,800  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

پروفیل ضخامت 3 ایران

پروفیل ساختمانی
41,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

2.5

پروفیل ضخامت 2.5 ایران

پروفیل ساختمانی
41,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

2

پروفیل ضخامت 2 ایران

پروفیل ساختمانی
41,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

نیکان_پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

2.5

پروفیل ضخامت 2.5 نیکان

پروفیل ساختمانی -7 کیلوگرم
39,300  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

2

پروفیل ضخامت 2 نیکان

پروفیل ساختمانی -7 کیلوگرم
39,800  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

میلاد یزد_پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

2

پروفیل 2*40*40 نورد میلاد یزد

ضخامت 2

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

2.5

پروفیل 2.5*40*40 نورد میلاد یزد

صخامت 2.5

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

کیان پرشی_پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

2

پروفیل 20×40 کیان پرشیا

پروفیل ساختمانی -11.5 کیلوگرم
41,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

2.5

پروفیل 10×25 کیان پرشیا

پروفیل ساختمانی -13.5 کیلوگرم
40,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

اپادانا(خلیج فارس) - پروفیل

ضخامت

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

4

پروفیل اپادانا -اهواز

ضخامت 4 – اهواز
39,800  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

پروفیل اپادانا -اهواز

ضخامت 3 -اهواز
39,300  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

2.5

پروفیل اپادانا -اهواز

ضخامت 2.5 – اهواز
39,300  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

2

پروفیل اپادانا -اهواز

ضخامت 2 – اهواز
39,600  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

2

پروفیل اپادانا-فولاد

ضخامت 2 – فولاد
40,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد

تیرآهن به پروفیلی گفته می‌شود که با سطح مقطع I و H و توسط فرایند نورد گرم تولید می‌گردد. این محصول در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به دلیل تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارد شده کاربرد زیادی دارد.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.

مشاهده بیشتر بستن

دریافت مشاوره

نام و نام خانوادگی