جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ لحظه ای فولاد

نرخ لحظه ای تیرآهن

ذوب اهن اصفهان | ظفر بناب | فایکو | فولاد یزد | ماهان

سرکار خانم محبوبه دهقانی
کارشناس فروش

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد کنید و منتظر تماس کارشناسان پدیده ساز نوین باشید.

ذوب آهن اصفهان_تیرآهن

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

30

تیرآهن 30 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -507 کیلوگرم
16,160,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

27

تیرآهن 27 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -434 کیلوگرم
12,750,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

24

تیرآهن 24 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -369 کیلوگرم
10,840,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

22

تیرآهن 22 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -315 کیلوگرم
9,740,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

20

تیرآهن 20 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -270 کیلوگرم
8,400,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

18

تیرآهن 18 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -226 کیلوگرم
6,770,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

16

تیرآهن 16 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -190 کیلوگرم
5,610,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

14

تیرآهن 14 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -155 کیلوگرم
4,660,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

12

تیرآهن12 ذوبی بنگاه تهران

کارخانه ذوب آهن اصفهان -125 کیلوگرم
3,800,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

ماهان_تیرآهن

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

18

تیرآهن 18 ماهان بنگاه تهران

کارخانه ماهان -195 کیلوگرم
5,500,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

16

تیرآهن 16 ماهان بنگاه تهران

کارخانه ماهان -165 کیلوگرم
4,500,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

14

تیرآهن 14 ماهان بنگاه تهران

کارخانه ماهان -120 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

فایکو_تیرآهن

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

20

تیرآهن20 فایکو بنگاه تهران

کارخانه فایکو -250 کیلوگرم
8,200,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

16

تیرآهن16 فایکو بنگاه تهران

کارخانه فایکو -170 کیلوگرم
5,100,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

14

تیرآهن14 سبک فایکو بنگاه تهران

کارخانه فایکو -135 کیلوگرم
4,000,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

14

تیرآهن 14 سنگین فایکو بنگاه تهران

کارخانه فایکو -135 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

فولاد یزد_تیرآهن

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

24

تیرآهن24 فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد -355 کیلوگرم
10,260,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

20

تیرآهن 20 فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد -250 کیلوگرم
7,560,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

18

تیرآهن 18فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد -210 کیلوگرم
5,910,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

16

تیرآهن 16 فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد -175 کیلوگرم
4,790,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

14

تیرآهن14 فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد -135 کیلوگرم
3,830,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

ظفر بناب_تیرآهن

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

14

تیرآهن14 ظفربناب بنگاه تهران

کارخانه ظفر بناب -130 کیلوگرم
3,800,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

14

تیر اهن ظفربناب

سایز 14
27,800  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

20

تیرآهن 20 ظفربناب بنگاه تهران

کارخانه ظفر بناب -255 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

16

تیرآهن16 ظفربناب بنگاه تهران

کارخانه ظفر بناب -170 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

تیرآهن به پروفیلی گفته می‌شود که با سطح مقطع I و H و توسط فرایند نورد گرم تولید می‌گردد. این محصول در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به دلیل تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارد شده کاربرد زیادی دارد.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.

شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد

مشاهده بیشتر بستن

دریافت مشاوره

نام و نام خانوادگی